Licencja Doradcy Inwestycyjnego jest najbardziej prestiżową kwalifikacją na polskim rynku kapitałowym.
Niezwykle cenne aktywo dla każdego kto chciałby pracować w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, Domu Maklerski, Banku, w firmach doradczych czy innych instytucjach finansowych.
Jest również bardzo wartościową informacją dla klientów wszystkich doradców finansowych świadcząca o wysokim poziomie świadczonych usług i kompetencjach.

Egzamin organizuje Komisja Nadzoru Finansowego. Chcąc zdobyć licencję należy zdać trzy etapy egzaminu.
Pierwszy etap egzaminu jest egzaminem testowy składającym się ze 110 pytań, z których każde pytanie posiada 4 warianty odpowiedzi i tylko jedną prawidłową. Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin. Za prawidłową odpowiedź przyznawane są dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za odpowiedź błędną jest punkt ujemny. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 135 punktów.
Pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się raz w roku – w drugiej połowie marca.
 
Drugi etap egzaminu  – egzamin pisemny składa się z zadań problemowych, których treść obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Czas trwania egzaminu wynosi 5 godzin. Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 51 punktów za każde zadanie.
Drugi etap egzaminu odbywa się raz w roku – w drugiej połowie czerwca.
 
Trzeci etap egzaminu – egzamin pisemny składa się z zadań dotyczących problematyki zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Etap składa się z 2 zadań,  na których rozwiązanie przeznaczone są 2 godziny. Warunkiem jego zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 51 punktów za każde z zadań, na 100 możliwych.
Trzeci etap egzaminu odbywa się raz w roku – w drugiej połowie września.
 
Opłata za podejście do każdego z etapów egzaminu wynosi 500 zł.
Kandydat, który zaliczył drugi etap egzaminu, ma prawo do czterokrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania.
Kandydat, który zaliczył pierwszy etap ma możliwość podejścia do czterech następujących po sobie drugich etapów. Nie podejście do któregoś z drugich etapów jest liczone jako podejście i nie zdanie. Na przykład jak zdamy I etap, po 3 miesiącach nie podejdziemy do II etapu to zostały nam trzy podejścia do II etapu.
Osoba, która chce zostać doradcą inwestycyjnym musi uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania zawodu wpis na listę doradców inwestycyjnych. Wymagania konieczne do wpisu na listę doradców inwestycyjnych to:
–  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych, nie można być uznanym prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
– złożenie z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nie ma wymogu doświadczenia, pracy w finansach, ani posiadania określonego wykształcenia.
Wychodzę z założenia, że nikt geniuszem się nie urodził.  Jeśli inny człowiek mógł się czegoś nauczyć, to ja także jestem w stanie się tego nauczyć.
Nie jest takie istotne, czy ukończyłeś/aś studnia i o jakim kierunku. W przygotowaniu się do tego egzaminu najważniejsza jest wytrwałość… wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość.
Sporo osób rozpoczyna naukę, a gdy trafiają na temat, który dla nich jest trudny, poddają się. M.in. dlatego w mojej ofercie jest możliwość konsultacji.
Patrząc dzisiaj wstecz – na przygotowania i egzamin – wspominam to jako wielką przygodę. Wierzę, że i Tobie starczy sił dobrnąć do celu. Nie przeżyję tego za Ciebie, ale jeśli skorzystasz z mojej oferty to postaram się Ciebie odpowiednio nakierować, aby ta podróż była jak najprzyjemniejsza.
Miesięczne zarobki w Polsce profesjonalistów posiadających licencję doradcy inwestycyjnego rzadko są niższe od 20 000 złotych a nierzadko przekraczają 40 000 tysięcy złotych. Doradca inwestycyjny, będący jednocześnie członkiem zarządu TFI  może zarobić jeszcze więcej. Najlepsi doradcy inwestycyjni dostają również premię, które nierzadko sięgają kilkuset tysięcy złotych rocznie.
Informacja zaczerpnięta z portalu “Kariera w Finansach”.
Na egzaminie można używać kalkulatora finansowego, ale tylko takiego, który jest dopuszczony przez Komisję. Listę tych kalkulatorów znajdziesz tutaj.
Kalkulator finansowy to nasza druga głowa i zalecam używać go już od początku nauki. Polecam TEXAS INSTRUMENTS BA II PRO bądź model BA II PLUS. PRO ma jedną funkcję więcej – automatycznie liczy czas trwania obligacji (nie jest to dla nas ważna funkcja, bo kalkulator czasem przekłamuje faktyczny wynik).
W mojej ofercie znajdziesz instrukcję i wprowadzenie w ten kalkulator, a w skryptach i zadaniach umieściłem wskazówki jak rozwiązać dane zadanie w szybki sposób na tym właśnie kalkulatorze. Kalkulatory widziałem najtaniej na allegro, a jak tam nie ma to olx lub strona kalkulatory24.pl.
Bardzo trudne pytanie. Z doświadczenia wiem, że jest to sprawa indywidualna i zależy od posiadanej wiedzy,  motywacji,  wytrwałości w dążeniu do celu… Znam takie osoby, które skorzystały z mojej oferty i zdały I etap po miesiącu nauki (głównie maklerzy), a znam i takie, które uczyły się rok, nim zdecydowały się podejść do I etapu.
Z pewnością nauka z moją pomocą zajmie Ci kilkakrotnie mniej czasu, niż miałbyś to robić samodzielnie – korzystając z rekomendowanych książek i materiałów ogólnodostępnych.
Kursy stacjonarne nie są, niestety, tak dobre jak się reklamują.  To że wydasz kilka tysięcy złotych plus kilkaset złotych na dojazdy i noclegi nie zapewni Ci właściwego przygotowania.
Znam wielu doradców inwestycyjnych. Część z nich była na kursie stacjonarnym. Żaden z nich nie był zadowolony, a po ukończeniu kursu bardzo długo uczyli się samodzielnie.
Wśród moich klientów są osoby, które zdecydowały się na kurs stacjonarny, po którym nie czuły się w żadnym stopniu przygotowane do egzaminu i postanowiły skorzystać z mojej oferty.
Wykładowcy na kursach sami zaznaczają, że wiedza jest zbyt rozległa jak na czas przeznaczony na wykład i zostaną poruszone  tylko podstawy.  Kończy się kurs, kursanci biorą test archiwalny I etapu i nie potrafią rozwiązać 90 % zadań.
Z całą stanowczością stwierdzam, że nie jest to egzamin, na który można się przygotować podczas kursu stacjonarnego.
Jaki jest sens organizowania kursów stacjonarnych ?  Duże zyski organizatora:-).  Z szacunku do moich klientów nigdy nie zdecydowałem się na organizację kursów stacjonarnych, choć wiele osób o nie pytało.
Jestem pewny, że dzięki mojej ofercie i z moim wskazówkom skorzystasz dużo więcej niż z organizowanych kursów stacjonarnych i to za dużo mniejsze pieniądze.
Do tej pory (marzec 2024) co najmniej 195 osób, które skorzystały z mojej oferty zdobyły licencję Doradcy Inwestycyjnego.
Od chwili kiedy tym się zajmuje to co drugi, co drugi nowy DI korzystał z moich pakietów szkoleniowych.
Część z tych osób wystawiła referencje.
Uważam, że szkoda czasu na zdawanie egzaminu maklerskiego, gdy ktoś myśli o zdobyciu licencji Doradcy Inwestycyjnego.  Wszystko wskazuje na to, że licencja maklera jak i egzaminy maklerskie zostaną niebawem zniesione.  Doradca inwestycyjny posiada o wiele szersze uprawnienia zawodowe niż makler. Wiele osób obecnie twierdzi,  iż licencja maklerska jest tylko miłym dodatkiem do CV.
Tytuł Doradcy Inwestycyjnego jest bardzo prestiżową kwalifikacją zawodową w Polsce, będącą  odpowiednikiem międzynarodowego CFA. Obecnie licencje posiada nieco ponad 700 osób.
Licencja Doradcy Inwestycyjnego umożliwia  m.in. zawodowe doradztwo w zakresie wystawiania  pisemnych i ustnych rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych, a także odpłatne podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy w ramach pozostawionych do dyspozycji środków.
Pakiet przygotowujący do I etapu – 1599 zł
Pakiet przygotowujący do I, II i III etapu – 2199 zł
Pakiet przygotowujący do II i III etapu – 1199 zł
 
 
Rabat 10% dla maklerów i członków SII.
 
Opis pakietów w zakładce “Oferta”.
Oprócz autorskich materiałów szkoleniowych w skład pakietu wchodzą także konsultacje i aktualizacje przez 2 lata.
Przy zakupie otrzymujesz ode mnie bardzo szczegółowy plan nauki. Dzielę materiały szkoleniowe na kilkanaście części i każdemu indywidualnie (na podstawie tego ile jest czasu do I etapu egzaminu w których chcesz spróbować swoich sił) terminy do przerobienia każdej z tych części. W podanych dniach sprawdzam wiedzę poprzez przysłanie zadań do samodzielnego rozwiązania, następnie omawiam Twoje rozwiązania i informuję czy powinieneś przejść do kolejnego działu nauki. Ma to na celu zwiększenie kontroli, samodyscypliny oraz uzyskania odpowiedzi zwrotnej czy dany dział został przerobiony w dostatecznym stopniu. Dla osób przystępujących do projektu jest także specjalne forum dyskusyjne.

Koncepcja nauki także przygotowanie do II etapu jeszcze przed podejściem do  I etapu, co umożliwia zdanie wszystkich trzech etapów za pierwszym razem.

Dla osób, które zakupią Superpakiet (I, II i III etap – cena 2199 zł) przystąpienie do projektu jest bezpłatne. Dla osób, które zdecydują się na zakup pakietu do I etapu (cena 1599 zł) przystąpienie do projektu wymaga dodatkowej opłaty – 149 zł.

Sposób nauki jest sprawdzony, zmobilizował wiele osób do działania i szczerze polecam przystąpienie do projektu. Ponad 96% osób, które przeszły przez projekt „październik 2018” zdały I etap w pierwszym podejściu.
 
Czy oferowany pakiet jest wystarczający do skutecznego przygotowania sie na egzamin?
Pakiet szkoleniowy do I etapu jest kompleksowy i nie ma potrzeby korzystania z literatury.
W przygotowaniach do II i III etapu dodatkowo potrzebne są dwie książki, do których odwołuję się w niektórych rozwiązaniach
estem pionierem, jeśli chodzi o pakiet do samodzielnej nauki do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Moją siłą jest doświadczenie. Zdecydowana większość trenerów konkurencji przygotowywała się bądź nadal przygotowuje się do egzaminów z moją pomocą. Z mojej oferty korzystało aż ośmiu trenerów z konkurencji (np. ze ZMiD – 4 wykładowców to moi byli klienci).  Widziałem także pakiety, które oferuje konkurencja – odniosłem wrażenie,  że jest to prawie „kopiuj-wklej” mojej oferty sprzed kilku lat. Od tamtej pory moja oferta zmieniła się zdecydowanie na lepsze.
Więcej o wiarygodności i opiniach o ZMiD – Facebook.
Moja oferta nie jest ofertą masową, gdzie oferuje się druki, dostęp on-line do programu, a potem “radź sobie z tym sam”. Do każdego klienta podchodzę indywidulanie, daję możliwość konsultacji i motywuję do nauki.
Program, który proponuję do efektywnej nauki nie jest ograniczony czasowo. Jeżeli z jakichś powodów będziesz zmuszona/zmuszony przerwać naukę, to później możesz to tego wrócić. Program nie wymaga połączenia z internetem. Jest możliwość instalacji programu w środowisku Androida i korzystania z niego na telefonie komórkowym.
 
W cenie pakietu wliczone są konsultacje (bez ograniczeń ilościowych) i aktualizacje przez 2 lata od zakupu.
 

Ustawa / temat

Ilość pytań (średnia z ostatnich 10 egzaminów)

Wartość pieniądza w czasie

4

Instrumenty pochodne

14

Portfel

12

Obligacje

7

Analiza finansowa

12

Statystyka

7

Analiza techniczna

2

Akcje i inne instrumenty udziałowe

7

Ekonomia

10

MSR

4

Zasady Etyki i Kodeks dobrej praktyki Domów Maklerskich

5

Ustawa o obrocie

5

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

1

Regulamin GPW

2

Regulamin KDPW

1

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

1

Ustawa o rachunkowości

4

Kodeks cywilny

1

Kodeks spółek handlowych

2

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

1

Rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

1

  

W tabeli powyżej nie umieściłem pytań z ustaw, rozporządzeń, których średnia występowania na ostatnich 10 egzaminach wynosiła poniżej 1.

Z prawa, rachunkowości i MSR jest około 32 pytań, z ekonomii 10, z części zadaniowej 68 pytań.

Opłata egzaminacyjna za jedno podejście do każdego z trzech etapów egzaminu wynosi 500 zł. Płatność na 14 dni przed I etapem i na 5 dni przed II i III etapem.

Co najmniej na 14 dni przed podejściem do I etapu wysyłamy do KNF wypełniony wniosek rejestrowy oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego kandydat może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie dokonanej wpłaty na poczet egzaminu w innym terminie, bądź zwrot wniesionej opłaty. Zwrot wniesionej opłaty co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu odbywa się bez potrącenia kosztów manipulacyjnych, w terminie krótszym niż 7 dni skutkuje potrąceniem połowy wniesionej opłaty egzaminacyjnej. Wniosek o zwrot opłaty złożony w dniu egzaminu,  albo po egzaminie nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty. Decyduje data stempla Poczt Polskiej, bądź data złożenia wniosku do KNF.
Termin egzaminu można przesunąć tylko jednokrotnie.

Tak.  Osoby z licencją Doradcy Inwestycyjnego mogą zasiadać w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarby Państwa bez zdawania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Jeśli ktoś chce szybko i w miarę małym kosztem zwiększyć swoje kwalifikacje i zdać najpierw egzamin do rad nadzorczych to polecam mój kurs, opierający się także na pakiecie szkoleniowym i nauce w domu. Opis kursu na stronie: nadzorcze.edu.pl

Może być to dobry sposób na przetarcie szlaku zdawania egzaminów państwowych.

Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami osoba wpisana na listę maklerów lub na listę doradców jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego informowania Komisji o podjęciu wykonywania zawodu, ze wskazaniem daty jego podjęcia, podstawowego zakresu czynności i miejsca wykonywania zawodu, każdej zmianie tych danych oraz o zmianie danych z wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych lub listę maklerów.

Słowa kluczowe: doradca inwestycyjny, doradca inwestycyjny egzamin, doradca inwestycyjny kurs, kurs doradczy, szkolenie na doradcę inwestycyjnego, kurs na doradcę inwestycyjnego, licencja doradcy inwestycyjnego, doradca inwestcyjny forum, doradca inwestycyjny szkolenie, rada nadzorcza, rada nadzorcza kurs, rada nadzorcza egzamin,  kurs doradca inwestycyjny online, cena.