(korzystając z naszej oferty nie ma potrzeby czytania rozporządzeń i wnikliwej analizy ustaw)

Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców