KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

Publikowane poniżej pytania są z roku 2017. Obecnie w pakiecie szkoleniowym i na egzaminie duża część pytań jest zmieniona.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM I POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI