SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
Jak wyglądają poszczególne etapy egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego ?
Pierwszy etap egzaminu - egzamin testowy składa się ze 110 pytań, z których każde posiada 4 warianty odpowiedzi i tylko jedną prawidłową. Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin. Za prawidłową odpowiedź przyznawane są dwa punkty, za brak odpowiedzi zero punktów, a za odpowiedź błędną jest punkt ujemny. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 135 punktów.
Pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbywa się co najmniej raz w roku. Od kilku lat I etap  jest organizowany dwa razy w roku – najczęściej w marcu i październiku.
 
Drugi etap egzaminu  - egzamin pisemny składa się z zadań problemowych, których treść obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych, analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych, zarządzanie portfelem. Czas trwania egzaminu wynosi 5 godzin. Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 100 punktów. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 51 punktów za każde zadanie.
Drugi etap egzaminu odbywa się nie później niż 8 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu.
 
Trzeci etap egzaminu - egzamin pisemny składa się z zadań dotyczących problematyki zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym. Etap składa się z 2 zadań,  na których rozwiązanie przeznaczone są 2 godziny. Warunkiem jego zaliczenia jest otrzymanie co najmniej 51 punktów za każde z zadań, na 100 możliwych.
Trzeci etap egzaminu odbywa się nie później niż 3 miesiące od daty przeprowadzenia drugiego etapu.
 
Opłata za podejście do każdego z etapów egzaminu wynosi 500 zł.
 
 
Jaka jest ważność poszczególnych etapów egzaminu ?
Kandydat, który zaliczył drugi etap egzaminu, ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania.
Kandydat, który zaliczył pierwszy etap ma możliwość podejścia do trzech następujących po sobie drugich etapów. Nie podejście do któregoś z drugich etapów jest też liczone.
 .
Czy każdy może zostać doradcą inwestycyjnym ?
Osoba, która chce zostać doradcą inwestycyjnym musi uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania zawodu wpis na listę doradców inwestycyjnych. Wymagania konieczne do wpisu na listę doradców inwestycyjnych to:

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych, nie można być uznanym prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
- złożenie z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nie ma wymogu doświadczenia, pracy w finansach, ani posiadania określonego wykształcenia.
 
Czy egzamin jest trudny i przeznaczony tylko dla geniuszy ? :)
Wychodzę z założenia, że nikt geniuszem się nie urodził.  Jeśli inny człowiek mógł się czegoś nauczyć, to ja także jestem w stanie się tego nauczyć.
Nie jest takie istotne, czy ukończyłeś studnia i o jakim kierunku. W przygotowaniu się do tego egzaminu najważniejsza jest wytrwałość… wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość.
Sporo osób rozpoczyna naukę, a gdy trafiają na temat, który dla nich jest trudny, poddają się. M.in. dlatego w mojej ofercie jest możliwość konsultacji.
Patrząc dzisiaj wstecz - na przygotowania i egzamin – wspominam to jako wielką przygodę. Wierzę, że i Tobie starczy sił dobrnąć do celu. Nie przeżyję tego za Ciebie, ale jeśli skorzystasz z mojej oferty to postaram się Ciebie odpowiednio nakierować, aby ta podróż była jak najprzyjemniejsza.
 
Ile wynoszą zarobki Dorady Inwestycyjnego ?
Miesięczne zarobki w Polsce profesjonalistów posiadających licencję doradcy inwestycyjnego rzadko są niższe od 20 000 złotych a nierzadko przekraczają 40 000 tysięcy złotych. Doradca inwestycyjny, będący jednocześnie członkiem zarządu TFI lub PTE może zarobić jeszcze więcej. Najlepsi doradcy inwestycyjni dostają również premie, które nierzadko sięgają kilkuset tysięcy złotych rocznie.
Informacja zaczerpnięta z portalu "Kariera w Finansach".
 
Jaki polecam kalkulator do nauki i na egzamin ?
Na egzaminie można używać kalkulatora finansowego, ale tylko takiego, który jest dopuszczony przez Komisję. Listę tych kalkulatorów znajdziesz tutaj.
Kalkulator finansowy to nasza druga głowa i zalecam używać go już od początku nauki. Polecam TEXAS INSTRUMENTS BA II PRO bądź model BA II PLUS. PRO ma jedną funkcję więcej – automatycznie liczy czas trwania obligacji. W mojej ofercie znajdziesz instrukcję i wprowadzenie w ten kalkulator, a w skryptach i zadaniach umieściłem wskazówki jak rozwiązać dane zadanie w szybki sposób na tym właśnie kalkulatorze. Kalkulatory widziałem najtaniej na allegro.
 
Ile czasu jest potrzebne na naukę ?
Bardzo trudne pytanie. Z doświadczenia wiem, że jest to sprawa indywidualna i zależy od posiadanej wiedzy,  motywacji,  wytrwałości w dążeniu do celu… Znam takie osoby, które skorzystały z mojej oferty i zdały I etap po miesiącu nauki (głównie maklerzy), a znam i takie, które uczyły się rok, nim zdecydowały się podejść do I etapu.
Z pewnością nauka z moją pomocą zajmie Ci kilkakrotnie mniej czasu, niż miałbyś to robić samodzielnie – korzystając z rekomendowanych książek i materiałów ogólnodostępnych.
 
Czy pakiet do samodzielnej nauki wraz z możliwością konsultacji, który oferuję na pewno wystarczy, aby skutecznie przygotować się do egzaminu ?
Kursy stacjonarne nie są, niestety, tak dobre jak się reklamują.  To że wydasz kilka tysięcy złotych plus kilkaset złotych na dojazdy i noclegi nie zapewni Ci właściwego przygotowania.
Znam wielu doradców inwestycyjnych. Część z nich była na kursie stacjonarnym. Żaden z nich nie był zadowolony, a po ukończeniu kursu bardzo długo uczyli się samodzielnie.
Wśród moich klientów są osoby, które zdecydowały się na kurs stacjonarny, po którym nie czuły się w żadnym stopniu przygotowane do egzaminu i postanowiły skorzystać z mojej oferty.
Wykładowcy na kursach sami zaznaczają, że wiedza jest zbyt rozległa jak na czas przeznaczony na wykład i zostaną poruszone  tylko podstawy.  Kończy się kurs, kursanci biorą test archiwalny I etapu i nie potrafią rozwiązać 90 % zadań.
Z całą stanowczością stwierdzam, że nie jest to egzamin, na który można się przygotować podczas kursu stacjonarnego.
Jaki jest sens organizowania kursów stacjonarnych ?  Duże zyski organizatora:-).  Z szacunku do moich klientów nigdy nie zdecydowałem się na organizację kursów stacjonarnych, choć wiele osób o nie pytało.
Jestem pewny, że dzięki mojej ofercie i z moim wskazówkom skorzystasz dużo więcej niż z organizowanych kursów stacjonarnych i to za dużo mniejsze pieniądze.
 
Skuteczność oferowanych pakietów ?
 
Do tej pory (marzec 2019) 153 osobt, które skorzystały z mojej oferty zdobyły licencję Doradcy Inwestycyjnego.
Od chwili kiedy tym się zajmuje to co drugi, co drugi nowy DI korzystał z moich pakietów szkoleniowych.
Część z tych osób wystawiła referencje.
 
Czy obecnie jest sens zdania wpierw egzaminu na Maklera, a potem na Doradcę ?
Uważam, ze szkoda czasu na zdawanie egzaminu maklerskiego, gdy ktoś myśli o zdobyciu licencji Doradcy Inwestycyjnego.  Wszystko wskazuje na to, ze licencja maklera jak i egzaminy maklerskie zostaną niebawem zniesione.  Doradca inwestycyjny posiada o wiele szersze uprawnienia zawodowe niż makler. Wiele osób obecnie twierdzi,  iż licencja maklerska jest tylko miłym dodatkiem do CV.
Tytuł Doradcy Inwestycyjnego jest bardzo prestiżową kwalifikacją zawodową w Polsce, będącą  odpowiednikiem międzynarodowego CFA. Obecnie licencje posiada nieco ponad 600 osób.
Licencja Doradcy Inwestycyjnego umożliwia  m.in. zawodowe doradztwo w zakresie wystawiania  pisemnych i ustnych rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych, a także odpłatne podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy w ramach pozostawionych do dyspozycji środków.
 
Ceny pakietów przygotowujących do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego ?
Pakiet przygotowujący do I etapu - 989 zł
Pakiet przygotowujący do I, II i III etapu - 1499 zł
Pakiet przygotowujący do II i III etapu - 619 zł
 
Rabat 10% dla maklerów i członków SII.
 
Opis pakietów w zakładce "Oferta".
Oprócz autorskich materiałów szkoleniowych w skład pakietu wchodzż także konsultacje i aktualizacje przez 2 lata.
 
Doradca inwestycyjny czy CFA – którą licencję wybrać?

Polecam wywiad ze mną na stronie: http://okiemmaklera.com/doradca-inwestycyjny-cfa/
 
Moja oferta a oferty konkurencyjne ?
Jestem pionierem, jeśli chodzi o pakiet do samodzielnej nauki do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Moją siłą jest doświadczenie. Zdecydowana większość trenerów konkurencji przygotowywała się bądź nadal przygotowuje się do egzaminów z moją pomocą. Z mojej oferty korzystało aż ośmiu trenerów z konkurencji (np. ze ZMiD - 4 wykładowców to moi byli klienci).  Widziałem także pakiety, które oferuje konkurencja – odniosłem wrażenie,  że jest to prawie „kopiuj-wklej” mojej oferty sprzed kilku lat. Od tamtej pory moja oferta zmieniła się zdecydowanie na lepsze.
Moja oferta nie jest ofertą masową, gdzie oferuje się druki, dostęp on-line do programu, a potem "radź sobie z tym sam". Do każdego klienta podchodzę indywidulanie, daję możliwość konsultacji i motywuję do nauki.
Program, który proponuję do efektywnej nauki nie jest ograniczony czasowo. Jeżeli z jakichś powodów będziesz zmuszona/zmuszony przerwać naukę, to później możesz to tego wrócić. Program nie wymaga takze połączenia z internetem. Jest możliwość instalacji programu w środowisku Androida i korzystania z niego na telefonie komórkowym.
 
W cenie pakietu wliczone są konsultacje (bez ograniczeń ilościowych) i aktualizacje przez 2 lata od zakupu.
 

Jakie są statystyki tematów pytań na I etapie ?

Ustawa / temat

Ilość pytań (średnia z ostatnich 10 egzaminów)

Wartość pieniądza w czasie

4

Instrumenty pochodne

14

Portfel

12

Obligacje

7

Analiza finansowa

12

Statystyka

7

Analiza techniczna

2

Akcje i inne instrumenty udziałowe

7

Ekonomia

10

MSR

4

Zasady Etyki i Kodeks dobrej praktyki Domów Maklerskich

5

Ustawa o obrocie

5

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

1

Regulamin GPW

2

Regulamin KDPW

1

Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

1

Ustawa o rachunkowości

4

Kodeks cywilny

1

Kodeks spółek handlowych

2

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

1

Rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje

1

Rozporządzanie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

2

W tabeli powyżej nie umieściłem pytań z ustaw, rozporządzeń, których średnia występowania na ostatnich 10 egzaminach wynosiła poniżej 1.

Z prawa, rachunkowości i MSR jest około 32 pytań, z ekonomii 10, z części zadaniowej 68 pytań.

 

Ile kosztuje egzamin na Doradcę Inwestycyjnego?

Opłata egzaminacyjna za jedno podejście do każdego z trzech etapów egzaminu wynosi 500 zł. Płatnośc na 21 dni przed I etapem i na 7 dni przed II i III etapem.

Co najmniej na 21 dni przed podejściem do I etapu wysyłamy do KNF wypełniony wniosek rejestrowy oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

 

Wpłata na egzamin a przełożenie terminu?

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności kandydat może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o zaliczenie dokonanej wpłaty na poczet egzaminu w innym terminie, bądź zwrot wniesionej opłaty. Zwrot wniesionej opłaty co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu odbywa się bez potrącenia kosztów manipulacyjnych, w terminie krótszym niż 7 dni skutkuje potrąceniem połowy wniesionej opłaty egzaminacyjnej. Wniosek o zwrot opłaty złożony w dniu egzaminu,  albo po egzaminie nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty. Decyduje data stempla Poczt Polskiej, bądź data złożenia wniosku do KNF.
Termin egzaminu można przesunąć tylko jednokrotnie.

Czy Doradca Inwestycyjny jest zwolniony z egzaminu dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa ?
Tak. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198, poz. 2038, ze zm.), z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych zwolnione są osoby, które:


- przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdały egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.);
-posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub nauk ekonomicznych;
-posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

 

Jakie są obowiązki informacyjne osób z licencją Doradcy Inwestycyjnego lub licencją Maklera Papierów Wartościowych?

Na podstawie art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami osoba wpisana na listę maklerów lub na listę doradców jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego informowania Komisji o podjęciu wykonywania zawodu, ze wskazaniem daty jego podjęcia, podstawowego zakresu czynności i miejsca wykonywania zawodu, każdej zmianie tych danych oraz o zmianie danych z wniosku o wpis na listę doradców inwestycyjnych lub listę maklerów.

Formularz

 

Słowa kluczowe: doradca inwestycyjny, doradca inwestycyjny egzamin, doradca inwestycyjny kurs, kurs doradczy, szkolenie na doradcę inwestycyjnego, kurs na doradcę inwestycyjnego, licencja doradcy inwestycyjnego, doradca inwestcyjny forum, doradca inwestycyjny szkolenie, rada nadzorcza, rada nadzorcza kurs, rada nadzorcza egzamin

Aktualności
22.07.19Znamy termin najbliższego I etapu
Najbliższy I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego odbędzie się 20 października 2019.
zobacz więcej
30.05.19Dołącz do projektu intensywnych przygotowań i Zdaj I etap w październiku 2019!

Ostatnie dni na przyłączenie się do projektu! Zapraszam do skorzystania z kolejnej edycji projektu intensywnych przygotowań do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Cel: zdanie I etapu w październiku 2019 roku.

zobacz więcej
09.04.19Nowe referencje
Otrzymałem nowe referencje od osób, które zdały ostatni III etap egzaminu na Doradcę Inwestcyyjnego. Dziękuję! http://reszka.edu.pl/referencje.html
zobacz więcej

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 “STUDIO H ”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN