SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Poniżej linki do aktualnych, ujednoliconych aktów prawnych rekomendowanych w przygotowaniu do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego:

Porównanie starych i nowych Zasad Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców

Nowe Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców

Kodeks spółek handlowych

Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Prawo bankowe

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Ustawa o o biegłych rewidentach...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o giełdach towarowych

Ustawa o komercjalizacji

Ordynacja podatkowa

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Prawo upadłościowe

Regulamin Giełdy

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

 Statut Związku Maklerów i Doradców

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich

 

Powyższe materiały pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2012 “STUDIO H ”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN